EmlakMania - EmlakMania

  • Sinpa? Yap?’n?n Marina Ankara projesi, Ba?kenti marina ya?am? ile tan??t?r?yor

    Gayrimenkul sektörünün lideri Sinpa? Yap?’n?n farkl? ya?am konseptleriyle geli?tirdi?i Marina Ankara projesinde, masmavi sular, rengarenk yelkenliler, kafeler ve restoranlarla çevrelenen marina, projenin ana konseptini olu?turuyor. Yakla??k 120.000 metrekarelik bir alanda geli?tirilen projede, ba?kente yenilikler getiren çok say?da sosyal olanak bulunuyor.